ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Katama Ltd από την PHC Holdings Corporation.
05/03/2019

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία PHC Holding Corporation με κοινοποίηση την προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Katama Ltd.

Η PHC Holdings Corporation είναι εταιρεία που ελέγχεται από μια διεθνή εταιρεία επενδύσεων, η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προιόντων σε επενδυτές.Η εν λόγω διεθνής εταιρεία παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για την εταιρεία, τις συνδεδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου και άλλους πελάτες.

Η Katama Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και αποτελεί το στόχο στην παρούσα συγκέντρωση. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση συσκευών και υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με εξιδίκευση στον τομέα της διαγνωστικής ιστολογίας.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής