Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 15/7/2007
26/06/2007


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ζητεί να προσλάβει πρόσωπα με ειδίκευση (σε επίπεδο Μεταπτυχιακών) σε ένα ή περισσότερους από τους συναφείς με τον ανταγωνισμό τομείς, του διοικητικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των οικονομικών για τη θέση του Συμβούλου της ΕΠΑ.

Προσόντα όπως διδακτορικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ένα ή περισσότερους συναφείς τομείς, πολύ καλές γνώσεις στον τομέα της Πληροφορικής, προηγούμενη πείρα στον τομέα του ανταγωνισμού και σε άλλους συναφείς τομείς, καθώς και πολύ καλή γνώση της Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων.

Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα στη διαχείριση όλων των περιπτώσεων.

Η πρόσληψη θα είναι στη βάση της Μίσθωσης Υπηρεσιών με συμβόλαιο για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι απολαβές θα είναι ανάλογες με τα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν αναγκαίο, καθώς και τα σχετικά βεβαιωτικά, στα γραφεία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 46, Medcon Tower, 4ος όροφος, 1066 Λευκωσία μέχρι τις 15/7/2007, τηλ. 22875910, φαξ. 22304944.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου