ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 34/2015 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ideal Shopping Ltd και του μετοχικού κεφαλαίου της που θα εκδοθεί, από την εταιρεία Blackstone Group L.P.
19/10/2015

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής