ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 59/2018 - Καταγγελία από την BEAUTYLINE STORES C.A. PAPAELLINAS LTD εναντίον της THE MALL OF CYPRUS (MC) PLC για παράβαση του άρθρου 3 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου (αρ. φακ. 11.17.017.07)
16/11/2018

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής