Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Husky IMS International Ltd από τo Platinum Equity Group
17/01/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Husky IMS International Ltd από τo Platinum Equity Group.

To Platinum Equity Group αποτελείται από ορισμένες οντότητες που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από συγκεκριμένη εταιρεία. Το Platinum Equity Group ειδικεύεται στη συγχώνευση, απόκτηση και διεξαγωγή των εργασιών εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες και λύσεις προς πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων. H απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Husky IMS International Ltd πραγματοποιείται μέσω της Titan Acquisition Limited, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά και ανήκει στο Platinum Equity Group.

Η Husky IMS International Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά και ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια εξοπλισμού χύτευσης με έγχυση για τη βιομηχανία πλαστικών.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου