Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Γνωστοποίηση πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με τις εταιρείες Coronis Systems S.A. (Γαλλία) και Elster Group GmbH (Γερμανία)
15/05/2007


Στις 11.5.07, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έλαβε γνωστοποίηση εκ μέρους των εταιρειών Coronis Systems S.A. (Γαλλία) και Elster Group GmbH (Γερμανία) πράξης συγκέντρωσης που αφορά εξαγορά του 100% των μετοχών του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Coronis Systems S.A. (Γαλλία) από την εταιρεία Elster Group GmbH (Γερμανία).

Οι δραστηριότητες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι:

· Elster Group GmbH (Γερμανία): κατασκευή μετρητών αναφορικά με την κατανάλωση νερού και ηλεκτρισμού, μετρητών αερίου και συσκευές χρησιμοποίησης αερίου.

· Coronis Systems S.A. (Γαλλία): σχεδιασμός και ανάπτυξη ασύρματων ΟΕΜ λύσεων για συσκευές και προϊόντα που χρειάζονται υπέρ-χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και μακράς ακτίνας σύνδεσης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου