ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 87/ 2009 - Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης για την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας CLOSED JOINT STOCK COMPANY “PROD-INVEST” από τις εταιρείες ENERGEES INVESTMENT LIMITED και MOKUSLAR LIMITED κατόπιν της απόκτησης του 65% του μετοχικού της κεφαλαίου από την εταιρεία ENERGEES INVESTMENT LIMITED
20/10/2009

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής