ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 64/2010 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης των εταιρειών Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και Hellenic Tzilalis (Cyprus) Ltd αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την επωνυμία Enerco – Energy Recovery Limited
09/11/2010

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής