ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση Συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Mispol S.A. από την Partner in Pet Food Hungaria Kft
25/02/2022

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Partner in Pet Food Hungaria Kft με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Mispol S.A..

Η Partner in Pet Food Hungaria Kft, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ουγγαρίας, δραστηριοποιείται στην παραγωγή τροφών για κατοικίδια ζώα και παράγει μια σειρά από επώνυμες τροφές για κατοικίδια ζώα και προϊόντα δικής της ετικέτας για τους λιανοπωλητές και τα προμηθεύει σε υπεραγορές, εξειδικευμένα καταστήματα κατοικίδιων ζώων και κτηνιάτρους. Η Partner in Pet Food Hungaria Kft είναι έμμεση θυγατρική της Artemis Midco (UK) Limited - εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουαλίας, η οποία ελέγχεται από κεφάλαια που διαχειρίζεται η Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited και λειτουργεί ως όχημα εξαγορών.

Η Cinven Management (VI) General Partner Limited είναι μια ευρωπαϊκή επιχείρηση ιδιωτικών κεφαλαίων που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σε διάφορα επενδυτικά κεφάλαια.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Mispol, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους της Πολωνίας. Η Mispol δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή τροφών για κατοικίδια ζώα και στην επεξεργασία κρέατος. Η Mispol είναι ελεγχόμενη εταιρεία της NDX GROUP, UAB.

Η NDX Group, UAB, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Λιθουανίας, είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου που επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε εταιρείες και ακίνητα.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής