Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης διαμεταφορών φορτίου της Inchcape Shipping Services Holdings Ltd από την Investment Corporation of Dubai
27/06/2018


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την Investment Corporation of Dubai αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης διαμεταφορών φορτίου (freight forwarding) της Inchcape Shipping Services Holdings Limited.

H Investment Corporation of Dubai (στο εξής η «ICD») είναι οντότητα η οποία εγκαθιδρύθηκε με διάταγμα στο Εμιράτο του Dubai. Η ICD είναι ο κατεξοχήν επενδυτικός βραχίονας της Κυβέρνησης του Dubai και εγκαθιδρύθηκε για να ενοποιήσει και να διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιο εμπορικών εταιρειών και επενδύσεων της Κυβέρνησης του Dubai. Η εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως χρηματοοικονομικά και επενδύσεις, μεταφορές, ενέργεια και βιομηχανία, ακίνητα και κατασκευές, φιλοξενία και αναψυχή, καθώς και λιανικό εμπόριο.


Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι μια ενοποιημένη επιχείρηση η οποία αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία, υπαλλήλους, συμβόλαια και μετοχές σε εμπορικές εταιρείες και που συνολικά παρέχει λύσεις διαμεταφορών φορτίου και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες της.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου