Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, Synergas Ltd και Intergaz Ltd
01/06/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, Synergas Ltd και Intergaz Ltd.

H VLPG PLANT LTD είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγκέντρωσης θα αναλάβει τη δημιουργία των κατάλληλων εγκαταστάσεων και υποδομών για την παραλαβή, αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου.

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd αποτελεί δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία ελαφρών και βαρέων προϊόντων πετρελαίου, υγραερίου, μηχανέλαιων και λιπαντικών, στον ανεφοδιασμό αεροσκαφών και στην αποθήκευση, διαχείριση, μεταφορά και εμπορία των προϊόντων πετρελαιοειδών, υγραερίου και λιπαντικών.

Η Synergas Ltd αποτελεί συνεργατική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην αποθήκευση, διαχείριση και διανομή εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Intergaz Ltd αποτελεί ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο υγραερίου και συγκεκριμένα ασχολείται με την εισαγωγή, αποθήκευση, εμφιάλωση και διανομή υγραερίου σε φιάλες και χύμα.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου