ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 6/2021 - Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και των εταιρειών Bioland Energy Ltd, GDL Green Energy Group Ltd και Μάριος Καραντώνης Λτδ ή/και των μητρικών ή θυγατρικών τους εταιρειών για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) ή/και 6(1) του Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί, καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 της ΣΛΕΕ
08/02/2021

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής