Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των LOGOCOS NATURKOSMETIK AG και Logo-Bau GmbH & Co. Grundstucksverwaltungs KG από τη L’Oreal S.A.
30/08/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η L’Oreal S.A., με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται, να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των LOGOCOS NATURKOSMETIK AG και Logo-Bau GmbH & Co. Grundstucksverwaltungs KG.

Η L’Oreal S.A., αποτελεί συμμετοχική δεόντως εγγεγραμμένη εταιρεία σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Η L’Oreal S.A. είναι η μητρική εταιρεία σε έναν παγκόσμιο όμιλο εταιρειών που δραστηριοποιείται στην αγορά καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς.

H LOGOCOS NATURKOSMETIK AG αποτελεί δεόντως εγγεγραμμένη εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η LOGOCOS NATURKOSMETIK AG δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή καλλυντικών προϊόντων που παράγονται από φυσικά συστατικά.

Η Logo-Bau GmbH & Co. Grundstucksverwaltungs KG αποτελεί ένα ετερόρρυθμο συνεταιρισμό σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η Logo-Bau GmbH & Co. Grundstucksverwaltungs KG κατέχει τη γη η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή και διανομή καλλυντικών προϊόντων της LOGOCOS NATURKOSMETIK AG.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου