ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της International Lease Finance Corporation από την AerCap Holdings NV, μέσω της θυγατρικής της AerCap Ireland Ltd
08/01/2014

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας International Lease Finance Corporation από την εταιρεία AerCap Holdings NV, μέσω της θυγατρικής της AerCap Ireland Ltd.

Η AerCap Holdings NV αποτελεί δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται παγκόσμια κυρίως στη χρηματοδότηση αεροσκαφών.

Η AerCap Ireland Ltd αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους τη Ιρλανδίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση αεροσκαφών.

H International Lease Finance Corporation αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται παγκόσμια κυρίως στη χρηματοδότηση αεροσκαφών.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής