Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Westag & Getalit Aktiengesellschaft από την Broadview Holding B.V., μέσω της Broadview Industries AG
25/05/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την Broadview Holding B.V., αναφορικά με την απόκτηση της Westag & Getalit Aktiengesellschaft, μέσω της Broadview Industries AG.

H Broadview Industries AG αποτελεί μετοχική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η Broadview Industries AG είναι όχημα απόκτησης για σκοπούς της παρούσας συναλλαγής και ανήκει στην Broadview Holding B.V.. Η Broadview Holding B.V. είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, η οποία τελικώς ανήκει σε ένα όμιλο εταιρειών, ο οποίος ελέγχεται από μια διεθνή εταιρεία χαρτοφυλακίου, με στρατηγική εστίαση στην απόκτηση σημαντικών συμμετοχών σε εταιρείες. Το χαρτοφυλάκιο αυτό ασχολείται με μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανιών, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη.

Η Westag & Getalit Aktiengesellschaft είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και δραστηριοποιείται στους τομείς της κατασκευής επιφανειών και φινιρίσματος ξύλινων υλικών, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών επικαλύψεων. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της κυμαίνεται από πολυστρωματικά (laminate) υλικά έως μοντέρνα στερεά υλικά επιφάνειας, από σκληρά πλαίσια πάνελς έως έτοιμα προϊόντα για εγκατάσταση, όπως πόρτες και πλαίσια, πάγκους εργασίας και περβάζια παραθύρων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου