ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης παραγωγής και διάθεσης αλεύρων και υποπροϊόντων της Εταιρεία Εμπόρων & Βιομηχάνων Σίτου Λτδ από την Σάββας Χ’ Γιωρκής και Υιοί Λτδ
14/01/2019

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Σάββας Χ’ Γιωρκής και Υιοί Λτδ, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται, να προβεί στην απόκτηση της επιχείρησης παραγωγής και διάθεσης αλεύρων και υποπροϊόντων της Εταιρεία Εμπόρων & Βιομηχάνων Σίτου Λτδ.

Η Σάββας Χ’ Γιωρκής και Υιοί Λτδ, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην παραγωγή και προμήθεια αλεύρου και υποπροϊόντων που παράγονται κατά την αλευροποιία. Ασχολείται επίσης με την διάθεση και εμπορία σιμιγδαλιού και προϊόντων συναφών με την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική.

Η Εταιρεία Εμπόρων & Βιομηχάνων Σίτου Λτδ είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και προμήθεια προϊόντων αλευροποιίας και υποπροϊόντων.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής