ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του Τμήματος End User Computing της VMware LLC από την KKR & Co. Inc μέσω της Modena Intermediate LLC
02/04/2024

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Modena Intermediate LLC, με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι, η KKR & Co. Inc μέσω της Modena Intermediate LLC πρόκειται να προβεί σε απόκτηση του Τμήματος End User Computing της VMware LLC.

Η KKR & Co. Inc αποτελεί παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ιδιαίτερα προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds).

Η Modena Intermediate LLC είναι όχημα ειδικού σκοπού που δημιουργήθηκε για σκοπούς της παρούσας πράξης συγκέντρωσης και που έμμεσα ανήκει αποκλειστικά σε επενδυτικά ταμεία, οχήματα και/ή λογαριασμούς που συμβουλεύονται και τυγχάνουν διαχείρισης από την KKR & Co. Inc..

Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί το Τμήμα End User Computing της VMware LLC. Το Τμήμα End User Computing της VMware LLC παρέχει μία σειρά λύσεων ψηφιακών χώρων εργασίας που επιτρέπουν στους οργανισμούς να παρέχουν και να διαχειρίζονται με ασφάλεια εφαρμογές, επιτραπέζιους υπολογιστές και δεδομένα σε οποιαδήποτε συσκευή ή πλατφόρμα.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής