ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alete GmbH από την DMK Baby GmbH
12/02/2019

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alete GmbH από την DMK Baby GmbH.

Η DMK Baby, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Αποτελεί εταιρεία του ομίλου εταιρειών DMK ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Η DMK Baby μέσω των θυγατρικών της Humana GmbH, Sunval Nahrungsmittel GmbH και DMK Baby Strückhausen GmbH, παράγει και διανέμει παιδικές τροφές.

Η Alete είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή βρεφικών και παιδικών τροφών καθώς και συναφών προϊόντων

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής