Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alete GmbH από την DMK Baby GmbH
12/02/2019


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alete GmbH από την DMK Baby GmbH.

Η DMK Baby, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Αποτελεί εταιρεία του ομίλου εταιρειών DMK ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Η DMK Baby μέσω των θυγατρικών της Humana GmbH, Sunval Nahrungsmittel GmbH και DMK Baby Strückhausen GmbH, παράγει και διανέμει παιδικές τροφές.

Η Alete είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή βρεφικών και παιδικών τροφών καθώς και συναφών προϊόντων  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου