ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων εκ μέρους των εταιρειών Christis Dairies Public Limited και Charalambides Dairies Public Company Limited αναφορικά με τον Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ, την Lanitis Bros Limited και την Pittas Dairy Industries Limited
21/06/2007

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής