Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και δικαιωμάτων των εταιρειών K&K Total Ltd, Circleoffices Ltd και Golray Enterprises Ltd, από την Coral Energy Products Cyprus Ltd
18/11/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Coral Energy Products Cyprus Limited (στο εξής «Coral Cyprus»), με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και δικαιωμάτων των εταιρειών K&K Total Ltd (στο εξής «K&K»), Circleoffices Ltd (στο εξής «Circleoffices») και Golray Enterprises Ltd (στο εξής «Golray»).

Η Coral Cyprus είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αποτελεί θυγατρική της Medprofile Ltd, η οποία ανήκει στον Όμιλο εταιρειών Motor Oil Hellas. Η Coral Cyprus δραστηριοποιείται στoν τομέα της πώλησης / διάθεσης πετρελαιοειδών και συναφών προϊόντων μέσω του δικτύου πρατηρίων που διατηρεί και τα οποία λειτουργούν υπό τα εμπορικά σήματα «Lukoil» και «Shell». Επιπρόσθετα, από τον Απρίλιο 2019, η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, πετρελαίου κίνησης LS και πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και στην προμήθεια αμόλυβδης 98 οκτανίων, κηροζίνης και αγροτικού πετρελαίου.

Η K&K αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εταιρεία, ασχολείται με τη διάθεση / πώληση πετρελαιοειδών και συναφών προϊόντων μέσω δύο πρατηρίων υγρών καυσίμων που διατηρεί στις επαρχίες Πάφου και Παραλιμνίου.

Η Circleoffices αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στη διάθεση / πώληση πετρελαιοειδών και συναφών προϊόντων μέσω του πρατηρίου υγρών καυσίμων που διατηρεί στην επαρχία Πάφου.

Η Golray αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στη διάθεση / πώληση πετρελαιοειδών και συναφών προϊόντων μέσω του πρατηρίου υγρών καυσίμων που διατηρεί στην επαρχία Λευκωσίας.

Τα πρατήρια και των τριών ως άνω επιχειρήσεων-στόχων φέρουν το εμπορικό σήμα «Total Plus».  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου