Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της The Collected Group LLC από την KKR & Co Inc.
06/08/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την εταιρεία KKR & Co Inc., αναφορικά με την απόκτηση, μέσω θυγατρικής της, μετοχικού κεφαλαίου της The Collected Group LLC, από την KKR & Co Inc..

Η KKR & Co Inc αποτελεί διεθνής εταιρεία επενδύσεων η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε επενδυτές. Η KKR & Co Inc παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου (capital market solutions) για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες. Ιδιωτικά κεφάλαια (equity funds) τα οποία διαχειρίζονται από την ΚΚR & Co Inc επενδύουν σε εταιρείες σε διάφορους τομείς.


Η The Collected Group LLC αποτελεί ένα κορυφαίο σχεδιαστή και διανομέα λιανικής πώλησης τριών σύγχρονων γραμμών γυναικείας ένδυσης, ήτοι των επωνυμιών, Joie, Current / Elliott και Equipment.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου