Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Probiotics International Ltd από την Archer Daniels Midland (UK) Ltd
11/07/2018


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Archer Daniels Midland (UK) Ltd με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Probiotics International Ltd.

H Archer Daniels Midland (UK) Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Archer Daniels Midland (UK) Ltd ανήκει στην Archer Daniels Midland Company και ο εν λόγω όμιλος παράγει συστατικά τροφίμων και ροφημάτων καθώς και άλλα προϊόντα που παράγονται από ελαιούχους σπόρους, αραβόσιτο, σιτάρι και άλλα αγροτικά προϊόντα. Ο όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των προβιοτικών δια μέσου της ισπανικής εταιρείας BioPolis S.L., η οποία είναι προμηθευτής πρώτων υλών για προβιοτικά συμπληρώματα.

H Probiotics International Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην πώληση προβιοτικών συμπληρωμάτων για ανθρώπινη και ζωική κατανάλωση.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου