ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης από τις εταιρείες COLUMBIA TECHNOLOGY LTD και SITA B.V. αναφορικά με τη δημιουργία της επιχείρησης SMARTSEA LIMITED
17/04/2024

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης από τις εταιρείες COLUMBIA TECHNOLOGY LTD και SITA B.V. αναφορικά με τη δημιουργία της επιχείρησης SMARTSEA LIMITED.

Η εταιρεία COLUMBIA TECHNOLOGY LTD ανήκει στον όμιλο Columbia και είναι η οντότητα που ηγείται των προσπαθειών τεχνολογίας και ψηφιοποίησης του Ομίλου Columbia. Ο Όμιλος Columbia είναι ένας παγκόσμιος όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης πλοίων και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τομέα της ναυτιλίας. Ο Όμιλος Columbia αποτελεί μέρος του Ομίλου Schoeller.

Η εταιρεία SITA B.V. ανήκει στον Όμιλο SITA, ο οποίος δραστηριοποιείται στις αερομεταφορές, παρέχοντας τεχνολογικές λύσεις, υπηρεσίες και τεχνογνωσία για τον κλάδο των αερομεταφορών. Η SITA B.V. δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή και ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής συμβουλευτικής/τεχνικής υποστήριξης (consultancy/technical support), καθώς και όλων των συναφών υπηρεσιών και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της πώλησης, εισαγωγής, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενοικίασης, αδειοδότησης και συντήρησης εξοπλισμού και/ή λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών.

Η SmartSea Limited είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία συστάθηκε για τους σκοπούς της Προτεινόμενης Πράξης και η οποία σήμερα δεν έχει καμία δραστηριότητα. Αυτή η επιχείρηση θα προσφέρει λύσεις ναυτιλιακής τεχνολογίας σε υφιστάμενο πελατολόγιο των αντίστοιχων θυγατρικών του Ομίλου Schoeller, ενώ παράλληλα θα στοχεύει και σε άλλα τρίτα μέρη, όπως πλοιοκτήτες, λιμένες και τρίτους διαχειριστές.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής