ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της I.P.G. S.r.l. από την H.I.G. Capital, LLC
19/10/2022

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινομένη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της IPG S.r.l. από την H.I.G. Capital, LLC.

Η H.I.G. Capital, LLC είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η H.I.G. Capital είναι μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων και εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων. Η H.I.G. Capital ειδικεύεται στην παροχή τόσο χρεωστικού όσο και μετοχικού κεφαλαίου σε μικρές και μεσαίες εταιρείες.

Η I.P.G. S.r.l. είναι η μητρική εταιρεία (holding company) ενός ομίλου εταιρειών γνωστού ως Onis Visa. Η κύρια λειτουργική εταιρεία της είναι η VISA S.p.A. Τα εμπορικά σήματα του ομίλου περιλαμβάνουν τις Visa, Nettuno, Meteor, Valmec, Tecnoplus, Genmac και Cogem. Η Onis Visa κατασκευάζει και διανέμει μονάδες παραγωγής ενέργειας για διάφορες εφαρμογές (π.χ. βιομηχανικές, τηλεπικοινωνίας, νοσοκομεία, κατασκευές, άρδευση, λιανικό εμπόριο τροφίμων, κέντρα δεδομένων, τράπεζες, καθώς και για τους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου) και συστήματα άντλησης (pumping systems) κυρίως για άρδευση (irrigation).

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής