Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της D.Med Consulting GmbH από την Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, μέσω της Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Homburg v.d.H., Germany.
22/11/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της D.Med Consulting GmbH από την Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, μέσω της Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Homburg v.d.H., Germany.

Η Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Homburg v.d.H., Germany είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί μέλος του ομίλου Fresenius Medical Care Group που δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών προϊόντων και υπηρεσιών, κυρίως για άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ως αποτέλεσμα της χρόνιας νεφροπάθειας και ασθενών που πάσχουν από οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Η D.Med Consulting GmbH είναι η επιχείρηση στόχος η οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και προώθησης, καθώς και της παροχής συμβουλών σε φαρμακευτικά προϊόντα με έμφαση στις τεχνολογίες αιμοκάθαρσης και σχετικά ιατρικά πεδία. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στη ΚR² GmbH η οποία θα παραμένει ως μέτοχος στη D.Med Consulting GmbH.

Η ΚR² GmbH αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι διεθνής παροχέας ιατρικών υπηρεσιών και προϊόντων με επίκεντρο τη φροντίδα των νεφρών και του διαβήτη.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου