Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ETS Holdings Inc. από την The Baring Asia Private Equity Fund VI, μέσω της Sarbacane Bidco, Inc.
10/01/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την εταιρεία The Baring Asia Private Equity Fund VI (μαζί με τις συνδεδεμένες του εταιρείες και τις επενδύσεις του στο εξής το «Ταμείο VI»), αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ETS Holdings Inc. από την Sarbacane Bidco, Inc..

Το Ταμείο VI είναι ένα επενδυτικό ταμείο συνδεδεμένο με την Baring Private Equity Asia, μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ασία, που λειτουργεί ένα παν-ασιατικό επενδυτικό πρόγραμμα, χρηματοδοτώντας εξαγορές και παρέχοντας κεφάλαια ανάπτυξης σε εταιρείες, για επέκταση ή εξαγορές, καθώς και ιδιωτικό πρόγραμμα πιστώσεων και ένα παν-ασιατικό πρόγραμμα επενδύσεων σε ακίνητα.

Η Sarbacane Bidco, Inc. είναι μια εταιρεία ειδικού σκοπού (special purpose vehicle) δεόντως εγγεγραμμένη στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία συστάθηκε για τους σκοπούς της απόκτησης των μετοχών της ETS Holdings Inc. και ανήκει στο Ταμείο VI.

Η ETS Holdings Inc. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι η μητρική εταιρεία της Prometric Inc.. Η ETS Holdings δεν έχει οποιεσδήποτε δραστηριότητες εκτός από την κατοχή των μετοχών της Prometric Inc.. Η Prometric Inc. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών και δραστηριοποιείται στην παροχή τεχνολογικά υποβοηθούμενων (technology-enabled) υπηρεσιών εξέτασης (testing) και αξιολόγησης (assessment) σε ακαδημαϊκές και επαγγελματικές οργανώσεις.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου