ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

11. Τι είναι το Σχέδιο Απαλλαγής και Επιείκειας;

Εταιρείες που έχουν συμμετάσχει σε παράνομες συμπράξεις έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν ή να έχουν μείωση στο πρόστιμο με το να εκμεταλλευτούν το Σχέδιο Απαλλαγής και Επιείκειας. Η Επιτροπή με το σχέδιο αυτό εφαρμόζει πολιτική επιείκειας με την οποία οι εταιρείες που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με σύμπραξη στην οποία συμμετείχαν μπορούν να λάβουν πλήρη ή μερική απαλλαγή από τα πρόστιμα.

Το Σχέδιο αναμένεται να επιφέρει πολύ θετικά για την ανταγωνιστική δομή της αγοράς αποτελέσματα, ενώ παράλληλα δίνει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να απεμπλακούν από παράνομες συμπράξεις απαλλασσόμενες από τα πρόστιμα ή με μειωμένα πρόστιμα.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής