Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


11. Τι είναι το Σχέδιο Απαλλαγής και Επιείκειας;

Εταιρείες που έχουν συμμετάσχει σε παράνομες συμπράξεις έχουν περιορισμένη δυνατότητα να αποφύγουν ή να έχουν μείωση στο πρόστιμο. Η Επιτροπή με το Σχέδιο Απαλλαγής και Επιείκειας εφαρμόζει πολιτική επιείκειας με την οποία οι εταιρείες που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με σύμπραξη στην οποία συμμετείχαν μπορούν να λάβουν πλήρη ή μερική απαλλαγή από τα πρόστιμα.

Το Σχέδιο αναμένεται να επιφέρει πολύ θετικά για την ανταγωνιστική δομή της αγοράς αποτελέσματα, ενώ παράλληλα δίνει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να απεμπλακούν από παράνομες συμπράξεις απαλλασσόμενες από τα πρόστιμα ή με μειωμένα πρόστιμα.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017