ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

15. Μπορώ να προσβάλλω απόφαση της Επιτροπής;

Στη βάση του άρθρου 146 του Συντάγματος, κάθε πρόσωπο του οποίου προσεβλήθη ευθέως με την απόφαση της Ε.Π.Α. το ίδιο, ενεστώς έννομο συμφέρον, δύναται να υποβάλει, εντός 75 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης ή/και κοινοποίησης της απόφασης, προσφυγή κατά της απόφασης της Ε.Π.Α. στο Διοικητικό Δικαστήριο

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής