Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις Amathus Public Ltd και Kanika Group Ltd, η οποία θα αναλάβει με την Kanika Hotels Ltd από κοινού το ξενοδοχείο AMAVI HOTEL.
05/03/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από τις εταιρείες Amathus Public Limited και Kanika Group Limited, η οποία θα αναλάβει με την Kanika Hotels Ltd τον από κοινού έλεγχο του ξενοδοχείου AMAVI HOTEL.

Η Amathus Public Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος Amathus επικεντρώνονται στον ταξιδιωτικό και τουριστικό τομέα.

Η Kanika Group Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι μητρική εταιρεία, της οποίας η μόνη της δραστηριότητα είναι οι επενδύσεις σε άλλες εταιρείες. Οι κύριες ασχολίες των θυγατρικών εταιρειών της είναι οι ακόλουθες:
(i) Διαχείριση ξενοδοχείων μέσω ιδιοκτησίας ή ενοικίασης, (ii) Αξιοποίηση Γης (Property Development), (iii) Διαχείριση ακίνητων εκ μέρους πελατών (Property management) και (iv) Ενοικιάσεις ιδιοκτήτων γραφειακών συγκροτημάτων.

Η Kanika Hotels Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας που αποτελεί θυγατρική της Kanika Group Ltd και διευθύνει επί καθημερινής βάσης τα ξενοδοχεία Alexander The Great Beach Hotel στην Πάφο και Elias Beach Hotel στην Λεμεσό.

Το πέντε αστέρων (5*) υπό ανέγερση ξενοδοχειακό συγκρότημα Amavi Hotel είναι η επιχείρηση στόχος.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου