ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 20/2016 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτιθέμενη εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της NetSuite Inc. από την Oracle Corporation, μέσω της εταιρείας Napa Acquisition Corporation
12/09/2016

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής