ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που συνιστούν τον Όμιλο ΤΙΒ, από την Roche Holding AG, μέσω των Roche Deutschland Holding GmbH και Roche Molecular Systems Inc. Pleasanton
21/10/2021

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Roche Holding AG του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που συνιστούν τον Όμιλο ΤΙΒ, μέσω των Roche Deutschland Holding GmbH και Roche Molecular Systems Inc. Pleasanton.

Η Roche Holding AG είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Ομίλου εταιρειών Roche, με μετοχές εισηγμένες στο Ελβετικό Χρηματιστήριο. Ο Όμιλος Roche είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες βιοτεχνολογίας παγκοσμίως που δραστηριοποιείται στα φαρμακευτικά και διαγνωστικά προϊόντα με επίκεντρο την πρόοδο της επιστήμης για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η εταιρεία στοχεύει επίσης στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε ιατρικές καινοτομίες, με το να συνεργάζεται με όλους τους σχετικούς φορείς. Περισσότερα από τριάντα φάρμακα που έχει αναπτύξει η Roche περιλαμβάνονται στους Πρότυπους Καταλόγους Βασικών Φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μεταξύ των οποίων τα αντιβιοτικά, τα φάρμακα για την ελονοσία και τα αντικαρκινικά φάρμακα. Επιπλέον, η Roche έχει επανειλημμένα αναγνωριστεί ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας από τους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones. Η Roche λειτουργεί κάτω από δύο τμήματα: το Φαρμακευτικό Τμήμα και το Διαγνωστικό Τμήμα.

Ο Όμιλος TIB είναι ένας παγκοσμίως όμιλος βιοτεχνολογίας που παρέχει αντιδραστήρια για έρευνα και (μοριακά) ιατρικά διαγνωστικά. Ο Όμιλος TIB δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση ολιγονουκλεοτίδιων, καθώς και αντιδραστικών/χημικών δοκιμών (“reagents/ assays”) και κιτς για ανάλυση και ενίσχυση νουκλεϊνικού οξέος, ιδίως στους τομείς της έρευνας των βιοεπιστημών και της ιατρικής διάγνωσης. Το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών-στόχων περιλαμβάνει προϊόντα PCR κιτς και προσαρμοσμένη σύνθεση ολιγονουκλεοτίδων τα οποία είναι αποκλειστικά αντιδραστήρια PCR για ανοικτά συστήματα (δηλαδή, οι απαιτούμενοι αναλυτές/μέσα είναι «ανοικτοί», υπό την έννοια ότι τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο μέσο δεν απαιτείται απαραίτητα να παρέχονται από τον κατασκευαστή του εν λόγω οργάνου).

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής