ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Adfil NV από την Compagnie de Saint-Gobain SA, μέσω της Starcin Holding France S.A.S.
29/09/2023

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Compagnie de Saint-Gobain SA, με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Adfil NV, μέσω της Starcin Holding France S.A.S..

Η Starcin Holding France S.A.S. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της Compagnie de Saint-Gobain SA. Η Compagnie de Saint-Gobain SA, αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Παρισιού. Η Saint-Gobain μαζί με τις θυγατρικές της, σχεδιάζει, αναπτύσσει και διανέμει λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα των χώρων διαβίωσης, μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των κτιρίων και διευκολύνουν τη ζωή των επαγγελματιών πελατών της. Η Saint-Gobain προσφέρει μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους τομείς της κατασκευαστικής βιομηχανίας και οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν: (i) τη διανομή προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών στον τομέα κατασκευών και στέγασης, (ii) υαλοπίνακες για οικοδομές, (iii) γύψος, (iv) ταβάνια, (v) μόνωση, (vi) κονιάματα και οικοδομικά χημικά, (vii) σωλήνες και (viii) εξωτερικά προϊόντα.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Adfil NV, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Βελγίου. Η Adfil NV είναι ένας Βελγικός όμιλος που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία συνθετικών ινών, ενός τύπου προϊόντος οπλισμού σκυροδέματος που ενσωματώνεται δομικά στο σκυρόδεμα πριν από την πήξη του σκυροδέματος, για να βελτιώσει την αντοχή και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος, χωρίς να μεταβάλλει τις χημικές του ιδιότητες.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής