Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Oldcastle Building Envelope, Inc. από την KPS Capital Partners, LP, μέσω της Oscar Topco, LLC
08/04/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Oldcastle Building Envelope, Inc. από την KPS Capital Partners, LP, μέσω της Oscar Topco, LLC.

Η Oscar Topco, LLC είναι νεοσύστατη εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο του Ντελαγουέρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, χωρίς καμία εμπορική δραστηριότητα, που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της προτεινόμενης συναλλαγής. Ανήκει εξ ολοκλήρου και ελέγχεται από την KPS Special Situations Fund V, τα οποία είναι επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η KPS Capital Partners, LP.

Η KPS Capital Partners, LP (KPS) είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο του Ντελαγουέρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η KPS Capital Partners, LP, μέσω των συνδεδεμένων με αυτήν οντοτήτων διαχείρισης, είναι ο διαχειριστής των KPS Special Situations Funds, μιας οικογένειας επενδυτικών κεφαλαίων. Είναι μια ετερόρρυθμη εταιρεία που ελέγχεται από τον γενικό εταίρο της, την KPS Capital Partners, LLC. Τα εν λόγω κεφάλαια δραστηριοποιούνται σε επενδύσεις μετοχών που ελέγχουν κατασκευαστικές και βιομηχανικές εταιρείες σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών υλικών, των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων, των προϊόντων υγείας και πολυτελείας, των εξαρτημάτων αυτοκινήτων, του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και της γενικής κατασκευής.

Η Oldcastle BuildingEnvelope, Inc. (ΟΒΕ) είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο του Ντελαγουέρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι ένας κάθετα ολοκληρωμένος κατασκευαστής και διανομέας προϊόντων υαλοπινάκων (τζάμια) και λύσεων υλικού. Κατασκευάζει και διανέμει εξαιρετικά προσαρμοσμένο και κρίσιμο για το έργο επώνυμο υλικό για ντους, κιγκλιδώματα, πόρτες, παράθυρα και άλλα προϊόντα που επικεντρώνονται στους υαλοπίνακες (τζάμια). Επιπλέον, είναι πιστοποιημένη κατασκευάστρια προστιθέμενης αξίας προσαρμοσμένων προϊόντων γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των μετριασμένων, μονωτικών, πολυστρωματικών και άλλων εσωτερικών υαλοπινάκων. Περαιτέρω, παρέχει λύσεις συστημάτων αλουμινίου υψηλής απόδοσης, όπως βιτρίνες, παράθυρα τοίχων και κουρτίνες τοίχων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου