ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Onestream Software LLC από την KKR & Co Inc., μέσω της KKR Dream Holding LLC.
14/02/2019

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την εταιρεία KKR & Co. Inc., αναφορικά με την απόκτηση, μέσω της KKR Dream Holding LLC, του μετοχικού κεφαλαίου της Onestream Software LLC.

Η KKR & Co. Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί διεθνής εταιρεία επενδύσεων η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε επενδυτές. Η KKR & Co. Inc. παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες.


Η KKR Dream Holding LLC αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού, δεόντως εγγεγραμμένη στην πολιτεία Delaware των ΗΠΑ, η οποία δεν είχε οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δραστηριότητες και η οποία έχει συσταθεί για τους σκοπούς της παρούσας Συγκέντρωσης.

Η OneStream Software LLC («η επιχείρηση Στόχος»), αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη στην πολιτεία Delaware των ΗΠΑ. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού εταιρικής διαχείρισης απόδοσης, παρέχοντας σε εταιρείες τη δυνατότητα να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις κανονιστικών ρυθμίσεων, συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής