ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Tencent Holdings Limited μετοχικού κεφαλαίου της 1C Entertainment Spolka Akcyjna, μέσω της Proxima Beta Europe B.V.
15/09/2021

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση σύμφωνα με την οποία η Tencent Holdings Limited προτίθεται να αποκτήσει, μέσω της Proxima Beta Europe B.V. μετοχικό κεφάλαιο της 1C Entertainment Spolka Akcyjna.

Η Tencent Holdings Limited είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των νήσων Κέιμαν και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Η Tencent, μαζί με τις θυγατρικές της (στο εξής το "Tencent Group"), έχει συμφέροντα στον τομέα των επικοινωνιών, της πληροφόρησης και της ψυχαγωγίας και δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον διαδικτυακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας μέσω διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσιών διαδικτυακής διαφήμισης και cloud και άλλων επιχειρηματικών υπηρεσιών. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Tencent περιλαμβάνουν τη λειτουργία διαδικτυακών και πλατφόρμες κινητών, τη διαφήμιση, την ανάπτυξη και έκδοση λογισμικού παιχνιδιών και τη λειτουργία πλατφόρμων μέσων ενημέρωσης.

Η Beta Europe B.V.είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική εταιρεία της Proxima Beta Pte. Limited, η οποία ελέγχεται τελικά από την Tencent Holdings Limited. Η Proxima Beta Europe B.V. δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, έκδοση, προώθηση και διανομή παιγνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφή προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, στην κατοχή επενδύσεων κλπ..

Η 1C Entertainment Spolka Akcyjna είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολωνίας. Η 1C Entertainment Spolka Akcyjna, μαζί με τις θυγατρικές της δραστηριοποιείται στον κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών. Οι δραστηριότητες του ομίλου της Επιχείρησης Στόχου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών, τη φυσική διανομή βιντεοπαιχνιδιών και εμπορευμάτων, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες βιντεοπαιχνιδιών που παρέχονται σε άλλους προγραμματιστές βιντεοπαιχνιδιών, δηλαδή μεταφορά παιχνιδιών και τοπικοποίηση παιχνιδιών.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής