ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Barracuda Parent LLC από την KKR & Co Inc., μέσω της Atlantic Holding Parent Inc.
09/05/2022

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Barracuda Parent LLC από την KKR & Co Inc., μέσω της Atlantic Holding Parent Inc..

Η KKR & Co Inc. είναι μία παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Η KKR χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται τα επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds).

Η Atlantic Holding Parent Inc. είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και είναι όχημα ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οποία ιδρύθηκε για τους σκοπούς της Συναλλαγής και ελέγχεται έμμεσα από ταμεία (funds), επενδυτικά οχήματα και/ή λογαριασμούς χωριστής διαχείρισης που συμβουλεύονται και/ή διαχειρίζονται από μία ή περισσότερες θυγατρικές της KKR & Co. Inc.

Η Barracuda Parent LLC είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία είναι πάροχος λύσεων δεδομένων, εφαρμογών και προϊόντων ασφάλειας δικτύου και υπηρεσιών σε πελάτες που χρησιμοποιούν συσκευές δικτύου και υπηρεσίες cloud.

Twitter Icon  
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2022,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής