ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Pioneer Food Group Ltd από την PepsiCo Inc.
03/12/2019

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η PepsiCo Inc. (στο εξής «PepsiCo»), με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Pioneer Food Group Ltd (στο εξής «Pioneer Foods»).

Η PepsiCo είναι δημόσια εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Β. Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εταιρεία δραστηριοποιείται ανά το παγκόσμιο στους τομείς των αναψυκτικών, σνακ και φαγώσιμων, στα οποία περιλαμβάνονται τα προϊόντα με τις επωνυμίες Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker και Tropicana.

Η Pioneer Foods αποτελεί δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Νοτίου Αφρικής. Η εταιρεία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και διανομείς επώνυμων τροφίμων και αναψυκτικών της Νοτίου Αφρικής.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής