ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ξενοδοχεία και Επιχειρήσεις Πλάζα Λτδ από την Altantica Leisure group Ltd, μέσω της Agasias Greek Properties Ltd
14/01/2019

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η ATLANTICA LEISURE GROUP LIMITED ενεργώντας μέσω της θυγατρικής εταιρείας, AGASIAS GREEK PROPERTIES LTD, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται, να προβεί στην απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ξενοδοχεία και Επιχειρήσεις Πλάζα Λτδ.

Η ATLANTICA LEISURE GROUP LIMITED είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και κύρια της δραστηριότητα είναι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο.

Η AGASIAS GREEK PROPERTIES LTD είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία παρέμεινε αδρανής μέχρι σήμερα και ουσιαστικά θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την παρούσα συγκέντρωση. Η AGASIAS GREEK PROPERTIES LTD είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της ATLANTICA LEISURE GROUP LIMITED.

Η εταιρεία Ξενοδοχεία και Επιχειρήσεις Πλάζα Λτδ είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και μοναδική της δραστηριότητα είναι η κατοχή και λειτουργία του Ξενοδοχείου Miramare Beach Hotel στη Λεμεσό.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής