ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Arivia S.A. από την Upfield Group B.V., μέσω της Upfield Europe B.V..
12/11/2019

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την Upfield Europe B.V. αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Arivia S.A..

Η Upfield Europe B.V. αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Upfield Group B.V. (εφεξής μαζί με τις θυγατρικές της η «Upfield»), η οποία είναι μια ελεγχόμενη εταιρία χαρτοφυλακίου της KKR & Co. Inc (εφεξής η «KKR»). Η KKR είναι διεθνής εταιρεία επενδύσεων, η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε επενδυτές. Η KKR παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου (capital market solutions) για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες. Τα συνδεδεμένα ιδιωτικά κεφάλαια της KKR επενδύουν σε εταιρείες σε διάφορους τομείς.

Η Upfield είναι ενεργή κυρίως στη παραγωγή και πώληση μαργαρίνης (margarine), υποκατάστατων γαλακτοκομικών κρεμών (dairy cream alternatives) και φυτικών λαδιών (vegetable oils).

Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι η επιχείρηση Arivia S.A. και οι θυγατρικές της (εφεξής μαζί η «Arivia»). Η Arivia είναι παραγωγός φυτικών υποκατάστατων τυροκομικών προϊόντων χρησιμοποιώντας κυρίως λάδι καρύδας σε ποικιλία γεύσεων και τύπων. Περαιτέρω, η Arivia είναι ενεργή στη παραγωγή και πώληση φυτικών υποκατάστατων τυροκομικών προϊόντων.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής