ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

6. Μπορεί η Ε.Π.Α. να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη έρευνα;

Η Επιτροπή μπορεί να κινηθεί αυτεπάγγελτα εναντίον κάποιας επιχείρησης αναφορικά με παραβάσεις των προνοιών των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ.

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2021,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής