ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

6. Μπορεί η Επιτροπή να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη έρευνα;

Η Επιτροπή μπορεί να κινηθεί αυτεπάγγελτα εναντίον κάποιας επιχείρησης αναφορικά με παραβάσεις των προνοιών των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής