ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Tentamus Group GmbH από την BC Partners LLP, μέσω της BC Partners XI
17/02/2022

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Tentamus Group GmbH από την BC Partners LLP.

H BC Partners XI αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες δραστηριότητες και η οποία συστάθηκε για να λειτουργήσει ως εταιρεία εξαγοράς (acquisition vehicle) για τους σκοπούς της προτεινόμενης συναλλαγής. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει έμμεσα στη BC Partners XI που συμβουλεύεται από την BC Partners LLP.

Η BC Partners LLP είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου που αποτελεί εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity firm) / διαχειριστής ενναλακτικών επενδύσεων (alternative investment manager). H BC Partners LLP έχει πολλαπλές επενδύσεις σε 18 χώρες και σε 5 διαφορετικούς τομείς (επιχειρηματικές και οικονομικές υπηρεσίες, καταναλωτικό και λιανικό τομέα, υγειονομικές υπηρεσίες, βιομηχανικόι τομέα και στον τομέα τηλεπικοινωνιών (technology, media, and telecom (ΤΜΤ)).

Η Tentamus είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, η οποία προσφέρει υπηρεσίες μέσω σύγχρονων μετρίου μεγέθους εξειδικευμένων εργαστήριων για δοκιμής, επιθεώρησης και πιστοποίησης (testing, inspection and certification (TIC)) (σε διάφορους τομείς, κυρίως σε αυτούς του φαγητού και τροφής και των φαρμακευτικών καθώς και σε μικρότερη έκταση στα καλλυντικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές και αγροχημικών/γεωργικών προϊόντων) χρησιμοποιώντας φυσικοχημικές, οργανικές μικροβιολογικές, μοριακές, βιολογικές, και μηχανικές μεθόδους.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής