ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της CNT Holdings I Corp από την KKR & Co. Inc, μέσω της Oculus Holding Corp.
23/10/2020

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Oculus Holding Corp., με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CNT Holdings I Corp.

Η Oculus Holding Corp. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους του Daleware, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Oculus Holding Corp. αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού, το οποίο συστάθηκε και ανήκει στα επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζονται ή/και συμβουλεύονται από μία ή περισσότερες θυγατρικές της KKR & Co. Inc. H KKR & Co. Inc, μαζί με τις θυγατρικές της αποτελεί διεθνή εταιρεία επενδύσεων, η οποία διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κλάσεων, περιλαμβανομένων ιδιωτικών κεφαλαίων, χρηματοδοτήσεων και ακίνητής περιουσίας κ.ά..

Η CNT Holdings I Corp. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους του Daleware, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εν λόγω εταιρεία, δραστηριοποιείται, μέσω των θυγατρικών της, ως διαδικτυακός λιανοπωλητής φακών επαφής και διαδικτυακός λιανοπωλητής γυαλιών οράσεως.

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2021,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής