ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 42/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. μετοχικού κεφαλαίου της SI FOODS HOLDINGS LIMITED, μέσω της Venetiκo Holdings Single Member S.A.
30/06/2021

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής