ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την European Crops Products 2 S.A.R.L., της επιχείρησης Oro Agri, μέσω εξαγοράς μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών
17/11/2020

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η European Crops Products 2 S.A.R.L., με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση της επιχείρησης Oro Agri, μέσω εξαγοράς μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών.

H European Crops Products 2 S.A.R.L., είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει τελικώς το 100% των μετοχών της Rovensa S.A. που είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Rovensa. Η Rovensa είναι ένας πάροχος διαφοροποιημένων λύσεων διαχείρισης του κύκλου ζωής καλλιεργειών, που δραστηριοποιείται παγκόσμια. Οι δραστηριότητες της κατηγοριοποιούνται σε τρεις συμπληρωματικούς επιχειρηματικούς τομείς (προστασία καλλιεργειών – crop protection, βιοδιατροφή – bionutrition – και βιοέλεγχο – biocontrol) και αφορούν προϊόντα με διάφορες γνωστές επωνυμίες (π.χ. Ascenza, Tradecorp ή Idainature). Η Rovensa προσφέρει επίσης ορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες – συγκεκριμένα, τεχνικές συμβουλές σε πελάτες – και δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες ανά το παγκόσμιο.

Ο στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελείται από διάφορες εταιρείες που συνιστούν την επιχείρηση Oro Agri. Η εν λόγω επιχείρηση αναπτύσσει και κατασκευάζει προϊόντα, κατοχυρωμένα με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, με γεωργικές, οικιακές και βιομηχανικές εφαρμογές ανά το παγκόσμιο. Η Επιχείρηση Oro Agri ειδικεύεται σε προϊόντα που είναι ασφαλή για τον χρήστη και για το περιβάλλον και τα οποία παρέχουν μια αποτελεσματική λύση, χωρίς υπολείμματα, στους πελάτες της.

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2021,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής