ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Safety Lux S.à.r.l. από την EQT Credit II και EQT Credit Opportunities III
08/10/2019

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την EQT Services (UK) Limited αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Safety Lux S.à.r.l. από την EQT Credit II και EQT Credit Opportunities III.

Η EQT Credit II και η EQT Credit Opportunities III είναι επενδυτικά ταμεία EQT (EQT investment funds) τα οποία διαχειρίζεται η EQT Services (UK) Limited. H EQT είναι μια παγκόσμια επενδυτική επιχείρηση (global investment firm) που προσφέρει σε επενδυτές ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων. H EQT παρέχει επίσης λύσεις κεφαλαιαγοράς (capital market solutions) για την επιχείρηση της, τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες. Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds) που διαχειρίζεται η EQT επενδύουν σε εταιρείες σε διάφορους τομείς.

Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι η επιχείρηση Safety Lux S.à.r.l. και οι θυγατρικές της (μαζί η «Bartec»). Η Bartec έχει την έδρα της στη Γερμανία και είναι πάροχος εξοπλισμού που είναι ανθεκτικός σε εκρήξεις (explosion proof equipment), με έμφαση στην τεχνολογία ασφαλείας σε βιομηχανικούς χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής