Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Radisys Corporation, από την Reliance Industries Ltd, μέσω της Integrated Cloud Orchestration Inc..
03/08/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Reliance Industries Ltd (στο εξής η «Reliance»), με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται, μέσω της Integrated Cloud Orchestration Inc. (στο εξής η «ICO»), να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Radisys Corporation (στο εξής η «Radisys»).

H Reliance είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Ινδίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς όπως την ενέργεια, πετροχημικά, κλωστοϋφαντουργία, λιανικό εμπόριο και τηλεπικοινωνίες.

Η ICO είναι μια εταιρεία ειδικού σκοπού, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Όρεγκον των Η.Π.Α., που ελέγχεται από την Reliance.

H Radisys είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Όρεγκον των Η.Π.Α. και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NASDAQ. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής λύσεων σε δίκτυα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου