Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Aνακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού - Διενέργεια ολονύκτιας επί τόπου έρευνας στη Χονδρική Αγορά Λευκωσίας, Χονδρική Αγορά Λεμεσού και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά των νωπών οπωροκηπευτικών
11/12/2018


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί από το Νόμο 41(Ι)/2014, (εφεξής ο «Νόμος»), να διενεργήσει επί τόπου έρευνα σε γραφεία και υποστατικά επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά των νωπών οπωροκηπευτικών στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας καθώς και στις χονδρικές αγορές της Λευκωσίας και της Λεμεσού.

Ο αιφνίδιος επί τόπου έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) και 6(1) του Νόμου καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στην παραγωγή, εμπορία, διανομή και χονδρική και λιανική πώληση νωπών οπωροκηπευτικών.

Η αιφνίδια έρευνα άρχισε την 01.00 π.μ. της Δευτέρας 10.12.2018 και διήρκησε μέχρι το μεσημέρι της ιδίας μέρας. Τα κλιμάκια της Υπηρεσίας της Επιτροπής διενέργησαν ελέγχους σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακα. Τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας της Επιτροπής συνόδευαν αριθμός Λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει του άρθρου 31(2) του Νόμου. Επίσης, την Υπηρεσία της Επιτροπής συνέδραμε και μεγάλος αριθμός μελών της Αστυνομικής Δύναμης της Δημοκρατίας, βάσει του άρθρου 31(6) του Νόμου.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς τον σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας, σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) του περί της Προστασίας του άρθρου 23(2) (ια) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008 ως έχει τροποποιηθεί από το Νόμο 41(Ι)/2014.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


11 Δεκεμβρίου 2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου