ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Cyprus Tourism Development Public Company Limited από την Invel Real Estate Management Limited (“Invel”), μέσω της Vibrana Holdings Limited.
05/03/2019

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Cyprus Tourism Development Public Company Limited από την Invel Real Estate Management Limited (στο εξής η “Invel”), μέσω της Vibrana Holdings Limited (στο εξής η “Vibrana”).

Η Invel, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Τζέρσεϋ των Νήσων της Μάγχης και αποτελεί την ελέγχουσα οντότητα του ομίλου Invel. Ο εν λόγω όμιλος επικεντρώνεται στις επενδυτικές ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων, προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συν-επενδύσεις.

Η Vibrana, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς προηγούμενες εμπορικές δραστηριότητες. Η εν λόγω εταιρεία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τους μετόχους της, ήτοι τις εταιρείες NBG Pangaea Real Estate Investment Company (στο εξής η “ Pangaea ”)και Invel Real Estate Partners Three Limited (στο εξής η “IREP3”), για την απόκτηση των μετοχών της Επιχειρήσεως-Στόχου. Η Pangaea είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στην αγορά επενδύσεων σε ακίνητα όσο στην ενεργό διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η IREP3, ιδρύθηκε το 2018, για να λειτουργήσει ως επενδυτικό μέσο για τον όμιλο Invel.

Η Cyprus Tourism Development Public Company Limited είναι η Επιχείρηση Στόχος, και αποτελεί δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στη λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχείου ταξινομημένο ως πέντε αστέρων (5*) με την επωνυμία Hilton Cyprus Hotel στη Λευκωσία.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής